Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Khoa học & công nghệ
  • Nghiên cứu của giáo viên
TẠO TÌNH HUỐNG DỰA TRÊN NHỮNG CÂU CHUYỆN, VỤ ÁN CÓ THẬT, CÓ TÍNH THỜI SỰ GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG NHỮNG GIỜ DẠY - HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN - GV: HOÀNG THỊ PHƯƠNG DIỄM  (10/20/2011 8:44:31 AM)

 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Mở rộng không gian học tập của học sinh ra khỏi bốn bức tường của lớp học để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh - NGƯT-Ths.Nguyễn Hữu Bi  (10/17/2011 2:15:06 PM)

 Mở rộng không gian học tập của học sinh ra khỏi bốn bức tường của lớp học để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh - NGƯT-Ths.Nguyễn Hữu Bi

Thông tư Số: 29/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.  (5/12/2011 3:49:04 PM)

Thông tư Số: 29/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thông tư hương dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính  (3/9/2011 10:15:04 AM)

Thông tư hương dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRI PHUƠNG-HUẾ NĂM HỌC 2009-2010.  (10/26/2010 8:35:01 PM)

MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRI PHUƠNG-HUẾ  NĂM HỌC 2009-2010.

Ths.Nguyễn Hữu Bi

Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương Huế

 

Trang   1   [2]