Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Giảng dạy của Giáo viên
Gói đề đề xuất và đề kiểm tra chính thức môn Đại số 9 (chương 1) học kỳ 1 năm học 2012 - 2013  (11/7/2012 5:35:56 PM)

 Gói đề đề xuất và đề kiểm tra chính thức môn Đại số 9 (chương 1) học kỳ 1 năm học 2012 - 2013

Đề kiểm tra học kỳ 1 và đề kiểm tra một tiết chung năm học 2011 - 2012  (2/8/2012 8:02:41 PM)

Đề kiểm tra học kỳ 1 và đề kiểm tra một tiết chung năm học 2011 - 2012

Tài liệu tập huấn dạy học E-Learning!  (11/26/2011 1:33:57 PM)

Tài liệu tập huấn dạy học E-Learning!

Tài liệu tập huấn sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học.  (11/5/2011 2:47:37 PM)

 Tài liệu tập huấn sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học.

Bảng thống kê chất lượng môn học trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế năm học 2010 - 2011  (6/22/2011 9:38:03 AM)

Bảng thống kê chất lượng môn học trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế năm học 2010 - 2011

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm  (1/3/2011 6:22:44 PM)

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

Giáo án môn Sinh học  (7/16/2010 8:55:27 AM)

Giáo án môn Sinh học

Giáo án môn Toán  (7/16/2010 8:42:12 AM)

Giáo án môn Toán

Bảng thống kê chất lượng môn Văn - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:44:26 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn Toán - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:42:48 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Trang   [1]   2   3