Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Giảng dạy của Giáo viên
Bảng thống kê chất lượng môn Địa lý - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:19:52 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn Công nghệ - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:17:06 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn Anh văn - Học kỳ 1 năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:12:35 AM)

Mời bạn click vào tiêu đề để xem chi tiết thống kê

Bảng thống kê chất lượng môn GDCD - Học kỳ 1 - Năm học 2009-2010  (1/25/2010 4:06:52 AM)

Click vào tiêu đề để xem nội dung thống kê...

Trang   1   2   [3]