Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh
Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG môn Toán 6 học kỳ II năm học 2012-2013  (2/1/2013 1:03:30 PM)

Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG môn Toán 6 học kỳ II năm học 2012-2013 

Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG môn Văn 6 học kỳ II năm học 2012-2013  (2/1/2013 1:01:20 PM)

 Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG môn Văn 6 học kỳ II năm học 2012-2013

Kết quả điểm kiểm tra học kì 1 các môn chung khối 9 năm học 2012-2013  (1/5/2013 3:58:37 PM)

Kết quả điểm kiểm tra học kì 1 các môn chung khối 9 năm học 2012-2013

Kết quả điểm kiểm tra 1 tiết môn Văn 9 xắp xếp theo lớp học kì 1 năm học 2012-2013  (12/8/2012 9:23:37 AM)

Kết quả điểm kiểm tra 1 tiết môn Văn 9 xắp xếp theo lớp học kì 1 năm học 2012-2013 

Kết qủa điểm kiểm tra 1 tiết môn Văn 9 sắp xếp theo thang điểm 10 học kì 1 năm học 2012-2013  (12/8/2012 9:10:10 AM)

Kết qủa điểm kiểm tra 1 tiết môn Văn 9 sắp xếp theo thang điểm 10 học kì 1 năm học 2012-2013

Kết quả điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán 8 sắp xếp theo thang điểm 10 học kì 1 năm học 2012-2013  (12/1/2012 3:21:53 PM)

Kết quả điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán 8 sắp xếp theo thang điểm 10 học kì 1 năm học 2012-2013 

Kết quả điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán 8 sắp xếp theo lớp học kì 1 năm học 2012-2013  (12/1/2012 3:20:22 PM)

Kết quả điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán 8 sắp xếp theo lớp học kì 1 năm học 2012-2013 

Kết quả điểm kiểm tra 1 tiết môn Anh 8 sắp xếp theo thang điểm 10 học kì 1 năm học 2012-2013  (12/1/2012 3:13:41 PM)

Kết quả điểm kiểm tra 1 tiết môn Anh 8 sắp xếp theo thang điểm 10 học kì 1 năm học 2012-2013 

Kết quả điểm kiểm tra 1 tiêt môn Anh 8 sắp xếp theo lớp học kì 1 năm học 2012-2013  (11/27/2012 5:48:08 PM)

Kết quả điểm kiểm tra 1 tiêt môn Anh 8 sắp xếp theo lớp học kì 1 năm học 2012-2013

Kết quả điểm kiểm tra 1 tiết môn Đại số 6 theo lớp học kì 1 năm học 2012-2013  (11/24/2012 10:56:56 AM)

Kết quả điểm kiểm tra 1 tiết môn Đại số 6 theo lớp học kì 1 năm học 2012-2013 

Trang   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12