Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh
Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Toán 8  (8/24/2011 6:16:12 PM)

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Toán 8

KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Toán học 8  (1/19/2010 9:37:26 AM)

KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Toán học 7  (1/19/2010 9:34:41 AM)

KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009 - 2010 Môn: Toán 6  (1/19/2010 9:25:55 AM)

Bài 1 ( 1,5đ ) :
a/ Viết các tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử ( không cần giải thích ): A={ x Z / < 3 }; B = {x  Z / -6 ≤ x < - 4 }.
b/ Tính tổng của các phần tử của tập hợp B .
Bài 2 ( 1,5 đ ) : Thực hiện các phép tính sau :
a/ (-72 ) - (-94 ) b/ 32 .277 - 32 . 77 + 13 c/ 200 – ( 3.43 - 2.32 )
Bài 3 (1 đ) : Tìm số tự nhiên x biết :
a/ (2x – 53) . 733 = 734 ; b/ [ 5(x-1) + 4 ] : 2 + 23 = 20.
Bài 4 (1,5 đ) :
a/ Tìm các chữ số x,y sao cho số chia hết cho cả 9 và 5 .
b/ Từ câu a hãy dự đoán các các chữ số x,y để cho số chia hết cho cả 9 và 5. Giải thích?
Bài 5 (1,5 đ): Một khối học sinh có khoảng từ 200 đến 250 người. Biết rằng số học sinh đó khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 2 người. Hỏi khối học sinh có bao nhiêu người ?

KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Hóa học 8  (1/19/2010 9:15:50 AM)
Câu 1 (1,5 điểm):
Công thức hoá học của một số hợp chất của Canxi viết như sau:
Ca2O; CaCl3; CaNO3; Ca2(PO4)3; Ca(OH)3; CaSO4; Ca(CO3)2
Biết rằng trong số này chỉ có một công thức đúng, hãy sửa lại những công thức sai thành đúng.
Câu 2 (2,0 điểm):
Lập các phương trình hoá học sau:
a. Đốt khí hiđro trong khí oxi tạo thành nước
b. Đốt nóng bột Nhôm trong khí Clo tạo ra nhôm clorua AlCl3
c. Cho khí hiđro đi qua đồng (II) oxit CuO nóng màu đen, thu được kim loại đồng màu đỏ và hơi nước ngưng tụ.
d. Kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Địa lý 8  (1/19/2010 9:13:44 AM)
Câu 2: (3điểm)
Em hãy nêu những ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới.
Câu 3: (2điểm)
Nền kinh tế của Trung Quốc trong vòng 20 năm trở lại đây đã có những thay đổi như thế nào?
Câu 4: (3điểm)
Em hãy vẽ biểu đồ hình cột để so sánh mức thu nhập bình quân đầu người ( GDP/người ) của các nước Lào (317 USD), Hàn Quốc (8.861 USD), Cô-oét (19.040 USD).
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Địa lý 7  (1/19/2010 9:07:48 AM)

Câu 1: (5điểm) Qua bảng số liệu về sự gia tăng lượng khí CO­­­­­­2 trong không khí sau đây:

a. Vẽ biểu đồ thể hiện lượng CO2 trong không khí qua các năm.
b. Hãy giải thích nguyên nhân gây ra tình hình đó.
c. Cho biết hậu quả và biện pháp để hạn chế.
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Địa lý 6  (1/19/2010 9:01:44 AM)
Câu 1: (2 điểm)
Vận động tự quay quanh trục của trái đất đã tạo ra những hệ quả gì? Nếu Trái Đất không có vận động tự quay quanh trục thì hiện tượng ngày đêm sẽ ra sao?
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Lịch sử 8  (1/19/2010 8:58:23 AM)
Câu 1: (2đ)
 Em hãy cho biết nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?
Câu 2: (3đ)
   Trình bày nội dung và tác động của Chính sách kinh tế mới năm 1921 ở Nga.
Câu 3: (5đ)
a)Em hãy tóm tắt những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)? (4đ)
b)Trong những sự kiện trên, theo em, sự kiện nào là quan trọng nhất ? Vì sao?(1đ)
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Lịch sử 7  (1/19/2010 8:56:43 AM)
Câu 1: (3đ)
    Vẽ sơ đồ chính quyền Trung ương và địa phương thời Lý. Giải thích sơ đồ?
Câu 2: (2đ)
     Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên?
Câu 3: (2đ)
   Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly?
Câu 4: (3đ)
    Sau chiến tranh chống quân xâm lược Mông- Nguyên, tình hình xã hội thời Trần như thế nào?
Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12