Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Lịch sử 6  (1/19/2010 8:52:58 AM)
Câu 1: Em hãy nêu những đánh giá của mình về các thành tựu văn hoá cổ đại. (3 điểm)
Câu 2: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang. Em hãy giải thích sơ đồ và nhận xét. (4 điểm)
Câu 3: Căn cứ vào đâu để nói: Đất nước thời Âu Lạc phát triển nhiều tiến bộ hơn so với thời Văn Lang? (3 điểm)
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Văn 8  (1/19/2010 8:50:41 AM)

Tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao (từ 7- 8 câu) và trả lời ngắn gọn các câu hỏi dưới đây:

- Các nhân vật trong truyện: Lão Hạc, ông Giáo.
a) Ai là nhân vật trung tâm?
b) Ai là nhân vật chính?
c) Cách lựa chọn nhan đề: "Lão Hạc" của nhà văn Nam Cao có ý nghĩa tư tưởng như thế nào? Nếu được nhà văn cho phép, em có đặt lại nhan đề khác không? Tại sao?
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Văn 7  (1/19/2010 8:47:50 AM)
Câu 1: (3 điểm)
Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi liên quan:
. . . “ Tôi yêu những cánh đồng bao la vàng rực ngày mùa, mù mù khói rạ, thơm vị mía lùi và trắng xóa sương mù sau Tết. Yêu cả tiếng chuông chùa ngân thăm thẳm canh khuya. Tôi yêu ánh nắng chiều tà trải màu vàng tái trên rẫy khoai mì, nghiêng nghiêng bên triền núi…”
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Giáo dục công dân 8  (1/19/2010 8:45:15 AM)
Câu 1 (3 điểm): Thế nào là lao động sáng tạo? Hãy nêu 4 việc làm của mình thể hiện tính sáng tạo trong học tập? Theo em, trong học tập thiếu tính sáng tạo sẽ gây ra hậu quả gì?
Câu 2 (1 điểm): Pháp luật nước ta có quy định gì về quyền và nghĩa vụ của con, cháu đối với cha mẹ, ông bà?
Câu 3 (2,5 điểm): Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Nêu 4 ví dụ về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Giáo dục công dân 9  (1/19/2010 8:40:54 AM)
Câu 1: (3 điểm). Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả? Là học sinh trường Nguyễn Tri Phương, các em cần tổ chức học tập như thế nào để có năng suất, chất lượng và hiệu quả? 
Câu 2: (2 điểm). Có ý kiến cho rằng: Học sinh THCS còn là tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn chơi, hưởng thụ, còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời. Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên? Vì sao?
Câu 3 :(2 điểm). Tại sao học sinh phải rèn luyện tính năng động, sáng tạo? Hãy nêu một câu ca dao, tục ngữ nói về tính năng động, sáng tạo?
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Sinh học 8  (1/19/2010 8:37:55 AM)
Câu 1. (1,5đ)
 Trình bày những đặc điểm tiến hoá của hệ cơ ở người?
Câu 2. (3đ)
 a. Miễn dịch là ? Nêu sự khác nhau của miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo?
b.Tại sao có người bị bệnh thương hàn, sau khi khỏi thì cả đời không mắc lại bệnh đó nữa ? Đây là miễn dịch tự nhiên hay nhân tạo?
Câu 3. (3đ)
 a. Ở dạ dày có các hoạt động tiêu hoá nào? Trình bày quá trình biến đổi thức ăn của các hoạt động tiêu hoá đó?
b. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học câu thành ngữ “nhai kĩ no lâu” ?
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Sinh học 6  (1/19/2010 8:35:23 AM)
Câu 1: (1,5 điểm)
Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào.
Câu 2: (4 điểm)
Cấu tạo trong của thân non gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần.
Câu 3: (3 điểm)
Quang hợp là gì? Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì đối với sinh vật và con người?
KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Vật lý 7  (1/19/2010 8:27:09 AM)
Câu 4: (2điểm)
a.     Âm thanh có thể truyền qua được môi trường nào, không thể truyền qua môi trường nào? So sánh vận tốc truyền âm của các môi trường truyền âm?.
b.     Một ống thép dài khoảng vài chục mét. Khi một học sinh dùng búa gõ vào một đầu ống thì một học sinh khác áp tai ở đầu kia của ống nghe được 2 tiếng gõ cách nhau. Hãy giải thích tại sao gõ một tiếng mà nghe hai tiếng gõ cách nhau?.
THE FIRST SEMESTER EXAMINATION SCHOOL YEAR : 2009 – 2010 ENGLISH 8  (1/19/2010 8:22:12 AM)

All over Britain young people are leading the  …(1)……in persuading others to improve…(2)….surroundings. At Muswell Hill in London , a……(3)….of children got together and formed the first Junior Friends of the Earth which now has over 150 ……(4)……… They are …..(5)…..to campaign to get supermarkets to give away durable bags stead of plastic ones, following a survey ….(6)…..the number of plastic carriers given away. They also plan to petition for a zebra crossing to make a local street safer …….(7)….  children. They campaign for change by setting a good example and then explaining to others ….(8)…..  they are doing

THE FIRST SEMESTER EXAMINATION SCHOOL YEAR : 2009 – 2010 ENGLISH 6  (1/19/2010 8:13:49 AM)

1.    Her classroom  is on the two floor        ..............................................
2.    She brush her teeth every evening.        ..............................................
3.    He is waiting at me.                ..............................................
4.    Phong school is small.                ..............................................
5.    He doesn’t does his homework.            ...............................................
6.    There is a well in the right of my house.    ..............................................

Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12