Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh
KIỂM TRA HỌC KỲ I - Năm học: 2009-2010 - Môn VẬT LÝ 6  (1/19/2010 7:56:59 AM)

Câu 3 : (3 điểm)
a) Khối lượng riêng của một chất là gì ? Nói khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 điều đó có ý nghĩa gì ?
b) Một vật bằng sắt có khối lượng 234g thì có thể tích bằng bao nhiêu ? (Hãy tóm tắt đề, áp dụng công thức tính khối lượng riêng để giải )
Câu 4 : (1 điểm)
Hãy cho biết một cách ngắn gọn kết quả tác dụng của lực lên một vật ?

THE FIRST SEMESTER EXAMINATION - School year: 2009-2010 - ENGLISH 7  (1/19/2010 7:51:44 AM)

V. Fill each of the numbered blanks in the following passage. Use only one suitable word in each space ( 1.5pt)
My school library is a very large building. There … (1)… .. enough chairs and desks for hundreds …….(2)…….students. Three librarians are always ready to… ( 3)……students to find books. There are a lot of large bookshelves. On these shelves are books of  …(4)….. subjects and newspapers and magazines. . There are also reference books and dictionaries for different languages. The library opens at seven o’clock in the morning and ……(5) ....at 4 in the afternoon. It is open ……(6)…..Monday through Friday. I like going there to read in my free time.

KIỂM TRA HỌC KỲ I - Năm học: 2009-2010 - Môn Giáo dục công dân 7  (1/19/2010 7:42:37 AM)

Câu 1 (3 điểm). Tự tin là gì? Sống tự tin có ích lợi gì? Để có thể suy nghĩ và hành động một cách tự tin, các em cần phải làm gì?
Câu 2 (1,5 điểm). Có ý kiến cho rằng: “Lòng yêu thương sẽ làm cho xã hội tốt đẹp hơn.”
Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao?
Câu 3 (1,5 điểm). Em hãy đánh giá về vệ sinh ở các phòng học chung? Em đề xuất các biện pháp góp phần xây dựng ngôi trường chúng ta “Xanh, sạch, đẹp”?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Năm học 2009 - 2010 - Môn Giáo dục công dân 6  (1/14/2010 7:03:06 AM)

Câu 1 (1 điểm): Vì sao chúng ta phải biết ơn thầy cô giáo; các anh hùng liệt sĩ, thương binh?
Câu 2 (3,5 điểm): Thiên nhiên bao gồm những gì? Vì sao con người cần phải yêu quý và bảo vệ thiên nhiên?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Năm học 2009 - 2010 - Môn Ngữ Văn 6  (1/14/2010 6:58:27 AM)

Câu 1: (2 điểm): Tóm tắt truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” trong khoảng 8 đến 10 câu.
Câu 2: (3 điểm): Đọc kỹ đoạn văn rồi lần lượt trả lời từng câu hỏi:
 “…Thần giúp dân diệt trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh- những loài yêu quái bấy lâu làm hại dân lành. Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Xong việc, thần thường về thủy cung với mẹ, khi có việc cần, thần mới hiện lên…”

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Năm học: 2009 - 2010 - Môn Sinh học 7  (1/14/2010 6:55:08 AM)

Câu 1: (3,5 điểm)
Ngành Giun dẹp khác biệt với ngành Giun đốt ở 3 đặc điểm cơ bản nào? Hãy kể tên mỗi ngành 2 đại diện? Nêu biện pháp phòng trừ sán dây?

Câu 2: (2 điểm)
Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của Châu chấu phù hợp với chức năng của nó?

Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   [12]