Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh
Kết qủa điểm kiểm tra 1 tiết môn Đại số 6 sắp xếp theo thang điểm 10 học kì 1 năm học 2012-2013  (11/24/2012 9:43:49 AM)

Kết qủa điểm kiểm tra 1 tiết môn Đại số 6 sắp xếp theo thang điểm 10 học kì 1 năm học 2012-2013

Danh sách đội dự tuyển HSG khối 9 môn Sinh học năm học 2012 - 2013  (11/17/2012 9:24:19 AM)

Danh sách đội dự tuyển HSG khối 9 môn Sinh học năm học 2012 - 2013

Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG khối 9 môn Sinh học năm học 2012 - 2013  (11/17/2012 9:22:39 AM)

Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG khối 9 môn Sinh học năm học 2012 - 2013

Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG khối 8 môn Tin học năm học 2012 - 2013  (11/5/2012 9:06:59 PM)

Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG khối 8 môn Tin học năm học 2012 - 2013

Kết quả điểm kiểm tra một tiết Đại số 9 học kì 1 đề chung năm học 2012 - 2013  (11/3/2012 8:31:36 AM)

Kết quả điểm kiểm tra một tiết Đại số 9 học kì 1 đề chung năm học 2012 - 2013

Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG khối 9 năm học 2012 - 2013  (9/8/2012 4:10:09 PM)

Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG khối 9 năm học 2012 - 2013

Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG khối 7 môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013  (9/8/2012 4:05:19 PM)

Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG khối 7 môn Tiếng Anh năm học 2012 - 2013

Kết quả điểm kiểm tra một tiết Đại số 6 học kì 2 đề chung  (4/24/2012 9:47:58 AM)

Kết quả điểm kiểm tra một tiết Đại số 6 học kì 2 đề chung 

Kết quả điểm kiểm tra một tiết Hình học 8 học kì 2 đề chung  (4/24/2012 9:35:32 AM)

Kết quả điểm kiểm tra một tiết Hình học 8 học kì 2 đề chung

Kết quả điểm kiểm tra một tiết môn Anh văn 8 đề chung  (4/24/2012 9:27:37 AM)

Kết quả điểm kiểm tra một tiết môn Anh văn 8 đề chung

Trang   1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12