Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh
Danh sách giải MTCT năm học 2011 - 2012 Khối 8, 9  (4/19/2012 10:03:48 AM)

Danh sách giải MTCT năm học 2011 - 2012 Khối 8, 9

Danh sách giải MTCT năm học 2011 - 2012 Khối 8, 9  (4/19/2012 10:00:23 AM)

DANH SÁCH GIẢI MTCT NĂM HỌC 2011-2012 KHỐI 8, 9

 

Kết quả điểm phúc khảo các môn kiểm tra chung học kỳ 2 năm học 2011 - 2012  (4/19/2012 9:53:16 AM)

Kết quả điểm phúc khảo các môn kiểm tra chung học kỳ 2 năm học 2011 - 2012

Kết quả điểm kiểm tra môn Anh văn 6 học kỳ 2 đề chung  (4/19/2012 4:26:27 AM)

Kết quả điểm kiểm tra môn Anh văn 6 học kỳ 2 đề chung

Kết quả điểm kiểm tra một tiết môn Anh văn 9 đề chung  (3/23/2012 9:35:28 AM)

Kết quả điểm kiểm tra một tiết môn Anh văn 9 đề chung

Kết quả điểm kiểm tra một tiết môn Văn 7 đề chung  (3/23/2012 9:26:52 AM)

Kết quả điểm kiểm tra một tiết môn Văn 7 đề chung

Kết quả điểm kiểm tra một tiết môn Toán hình 7 đề chung  (3/23/2012 9:07:10 AM)

Kết quả điểm kiểm tra một tiết môn Toán hình 7 đề chung

Kết quả kiểm tra 1 tiết môn Anh văn lớp 9  (3/2/2012 8:00:28 AM)

Kết quả kiểm tra 1 tiết môn Anh văn lớp 9

Một số hình ảnh hội thi Khoa học và Kỹ thuật INTEL ISEF 2012  (2/24/2012 6:47:21 PM)

Một số hình ảnh hội thi Khoa học và Kỹ thuật INTEL ISEF 2012

Một số hình ảnh tiễn học sinh lên đường sang tham dự khóa học tại học viện Raffles Singapore  (2/16/2012 3:32:06 PM)

Một số hình ảnh tiễn học sinh lên đường sang tham dự khóa học tại học viện Raffles Singapore

Trang   1   2   [3]   4   5   6   7   8   9   10   11   12