Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh
Bảng thống kê chất lượng môn Toán học kỳ 1 năm học 2011 - 2012  (1/19/2012 5:04:15 PM)

Bảng thống kê chất lượng môn Toán học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Vị thứ các trường THCS tham gia giải MTCT năm học 2011 - 2012  (1/14/2012 9:01:56 PM)

Vị thứ các trường THCS tham gia giải MTCT năm học 2011 - 2012

Danh sách học sinh THCS Nguyễn Tri Phương đạt giải MTCT năm học 2011 - 2012  (1/14/2012 8:56:30 PM)

Danh sách học sinh THCS Nguyễn Tri Phương đạt giải MTCT năm học 2011 - 2012

Danh sách giải MTCT năm học 2011 - 2012 khối 8, 9  (1/14/2012 8:51:07 PM)

Danh sách giải MTCT năm học 2011 - 2012 khối 8, 9

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Anh 8  (1/9/2012 8:51:58 AM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Anh 8

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Địa 8  (1/9/2012 8:50:01 AM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Địa 8

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Sử 8  (1/9/2012 8:47:57 AM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Sử 8

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Sinh 8  (1/9/2012 8:45:56 AM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Sinh 8

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Văn 8  (1/9/2012 8:43:49 AM)

  Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Văn 8 

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Hóa 8  (1/9/2012 8:41:23 AM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Hóa 8

Trang   1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   10   11   12