Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Lý 8  (1/9/2012 8:36:56 AM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Lý 8

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Toán 8  (1/9/2012 8:34:09 AM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Toán 8

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011-2012 môn Anh 9  (1/9/2012 8:31:25 AM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011-2012 môn Anh 9

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011-2012 môn Địa 9  (1/8/2012 10:01:32 AM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011-2012 môn Địa 9

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011-2012 môn Lịch sử 9  (1/8/2012 9:46:39 AM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011-2012 môn Lịch sử 9

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011-2012 môn Sinh học 9  (1/7/2012 10:06:37 PM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011-2012 môn Sinh học 9

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011-2012 môn Văn 9  (1/7/2012 9:01:20 PM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011-2012 môn Văn 9

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Hóa 9  (1/7/2012 8:52:41 PM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Hóa 9

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Lý 9  (1/6/2012 2:41:38 PM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Lý 9

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Toán 9  (1/6/2012 11:09:04 AM)

Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 môn Toán 9

Trang   1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12