Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh
Kết quả điểm kiểm tra môn Anh 8 đề chung  (11/30/2011 11:30:34 AM)

Kết quả điểm kiểm tra môn Anh 8 đề chung

Kết quả điểm kiểm tra môn Toán 8 đề chung  (11/30/2011 11:28:01 AM)

Kết quả điểm kiểm tra môn Toán 8 đề chung

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh 9  (11/21/2011 9:41:41 AM)

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh 9

Kết quả kiểm tra chọn đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh 9  (11/21/2011 9:37:27 AM)

Kết quả kiểm tra chọn đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh 9

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Toán 6  (11/21/2011 9:34:51 AM)

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Toán 6

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Anh Văn 7  (11/21/2011 9:23:46 AM)

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Anh Văn 7

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Văn 6  (11/21/2011 9:15:07 AM)

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Văn 6

Kết quả kiểm tra chọn đội tuyển học sinh giỏi lần 2 môn Lý 9  (11/21/2011 8:33:37 AM)

Kết quả kiểm tra chọn đội tuyển học sinh giỏi lần 2 môn Lý 9

Danh sách học sinh bổ sung tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 9  (11/21/2011 8:26:35 AM)

Danh sách học sinh bổ sung tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa 9

Kết quả kiểm tra chọn đội tuyển học sinh giỏi lần 2 môn Hóa 9  (11/21/2011 8:21:24 AM)

Kết quả kiểm tra chọn đội tuyển học sinh giỏi lần 2 môn Hóa 9

Trang   1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12