Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh
Danh sách học sinh bổ sung tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9  (11/21/2011 8:14:30 AM)

Danh sách học sinh bổ sung tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9

Kết quả kiểm tra môn Văn đề chung khối 9  (11/12/2011 3:43:18 PM)

 Kết quả kiểm tra môn Văn đề chung khối 9

Kết quả kiểm tra chọn đội tuyển học sinh giỏi lần 2 môn Lý 9  (11/10/2011 3:34:05 PM)

 

Kết quả kiểm tra chọn đội tuyển học sinh giỏi lần 2 môn Lý 9

Danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi toàn tỉnh năm học 2011-2012 môn Máy tính cầm tay 8  (10/24/2011 4:03:08 PM)

 Danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi toàn tỉnh năm học 2011-2012 môn Máy tính cầm tay 8

Danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi toàn tỉnh năm học 2011-2012 môn Máy tính cầm tay 9.  (10/24/2011 3:51:40 PM)

Danh sách học sinh dự thi học sinh giỏi toàn tỉnh năm học 2011-2012 môn Máy tính cầm tay 9.

Danh sách học sinh tham dự kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi môn Tin 8  (10/22/2011 9:33:41 AM)

Danh sách học sinh tham dự kiểm tra đội tuyển học sinh giỏi môn Tin 8

Cô gái Việt được ba trường trải thảm  (9/16/2011 10:59:23 PM)
Cô gái Việt được ba trường trải thảm
Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Nhật 9  (9/10/2011 12:03:25 PM)

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Nhật 9

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn MTCT 8  (9/10/2011 12:00:57 PM)

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn MTCT 8

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Toán 8  (9/10/2011 11:50:07 AM)

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Toán 8

Trang   1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   10   11   12