Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh
Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh 9  (9/10/2011 11:47:02 AM)

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh 9

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Lý 9  (9/10/2011 11:19:22 AM)

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Lý 9

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Toán 9  (9/10/2011 11:06:13 AM)

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Toán 9

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Văn 9  (9/10/2011 11:03:19 AM)

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Văn 9

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Văn 8  (8/27/2011 8:04:54 AM)

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Văn 8

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Văn 9  (8/27/2011 8:01:40 AM)

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Văn 9

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Toán 9  (8/27/2011 7:48:51 AM)

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Toán 9

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Lý 9  (8/24/2011 10:06:38 PM)

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Lý 9

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn tiếng Anh 9  (8/24/2011 10:01:43 PM)

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn tiếng Anh 9

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Hóa 9  (8/24/2011 9:48:33 PM)

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Hóa 9

Trang   1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12