Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Công Đoàn
Một số hình ảnh hoạt động Công đoàn trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2011 -2012  (1/19/2012 4:52:04 PM)

Một số hình ảnh hoạt động Công đoàn trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2011  -2012

Một số hình ảnh hoạt động Công đoàn trường THCS Nguyễn Tri Phương chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 - 3  (3/14/2011 9:28:48 AM)

     Một số hình ảnh hoạt động Công đoàn trường THCS Nguyễn Tri Phương chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 - 3

Tiêu chuẩn thủ tục công nhận "Cơ quan, đơn vị văn hóa"  (12/14/2010 8:19:46 AM)

Tiêu chuẩn thủ tục công nhận "Cơ quan, đơn vị văn hóa"

Hoạt động chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3  (3/9/2010 3:08:52 PM)

Nhằm kỷ niệm ngày 8/3, Công Đoàn trường THCS Nguyễn Tri Phương đã tổ chức đi dã ngoại tại bãi biển Vinh Hiền từ 7h đến 16h ngày 07/03/2010.

Trang   [1]