Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Đoàn TN - Đội TNTP
Một số hình ảnh đại hội Liên đội trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2012 - 2013  (11/13/2012 4:59:00 PM)

Một số hình ảnh đại hội Liên đội trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2012 - 2013

Cảm nhận của học sinh trước giải bơi truyền thống Yết Kiêu lần thứ 3 năm học 2012 - 2013  (9/8/2012 3:51:38 PM)

Cảm nhận của học sinh trước giải bơi truyền thống Yết Kiêu lần thứ 3 năm học 2012 - 2013

Thăm chúc tết và tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn và các cô chú công nhân công ty TNHH Nhà nước Môi trường và công trình đô thị  (1/31/2012 6:31:40 AM)

Thăm chúc tết và tặng quà cho các gia đình chính sách khó khăn và các cô chú công nhân công ty TNHH Nhà nước Môi trường và công trình đô thị

Bảng điểm tổng hợp thi đua tháng 8, 9, 10 năm học 2011 - 2012  (12/7/2011 7:50:51 AM)

Bảng điểm tổng hợp thi đua tháng 8, 9, 10 năm học 2011 - 2012

Bảng điểm tổng hợp phần thi Báo tường năm học 2011 - 2012  (12/6/2011 4:11:43 PM)

Bảng điểm tổng hợp phần thi Báo tường năm học 2011 - 2012

Danh sách Ban chỉ huy Liên đôi năm học 2011-2012  (11/5/2011 11:11:37 AM)

 Danh sách Ban chỉ huy Liên đôi năm học 2011-2012

Tổng kết thi đua việc thực hiện nề nếp lớp học tháng 8,9 khối sáng.  (10/11/2011 1:19:43 PM)

Tổng kết thi đua việc thực hiện nề nếp lớp học tháng 8,9 khối sáng.

Tổng kết thi đua việc thực hiện nề nếp lớp học tháng 8,9 khối chiều.  (10/11/2011 1:16:46 PM)

Tổng kết thi đua việc thực hiện nề nếp lớp học tháng 8,9 khối chiều.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2011)  (9/15/2011 3:03:51 PM)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2011)

Cuộc thi tìm hiểu "Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển"  (9/15/2011 2:57:08 PM)
Cuộc thi tìm hiểu "Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển"
Trang   [1]   2   3