Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Đoàn TN - Đội TNTP
Danh sách đội trực giao thông năm học 2011 - 2012  (8/27/2011 7:18:51 AM)

Danh sách đội trực giao thông năm học 2011 - 2012

Một số hình ảnh Hội thao nghi thức Đội trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2010 - 2011  (4/6/2011 9:52:32 AM)

Một số hình ảnh Hội thao nghi thức Đội trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2010 - 2011

Tổ chức quyên góp, ủng hộ nhân dân Nhật Bản  (3/31/2011 9:10:55 AM)

Tổ chức quyên góp, ủng hộ nhân dân Nhật Bản

Tập thể lớp 8/8 làm vệ sinh phòng học lớp mình  (3/23/2011 9:07:49 AM)

         Tập thể lớp 8/8 làm vệ sinh phòng học lớp mình

Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 40  (12/10/2010 8:02:00 AM)

Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 40

Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40  (12/8/2010 8:40:00 AM)

Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40

Kết quả cuộc thi viết về thầy cô giáo dành cho học sinh khối 8 - 9 chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11  (12/3/2010 3:44:48 PM)

Kết quả cuộc thi viết về thầy cô giáo dành cho học sinh khối 8 - 9 chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Kết quả cuộc thi thiết kế báo tường khối 6 - 7 chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11  (12/3/2010 3:38:57 PM)

Kết quả cuộc thi thiết kế báo tường khối 6 - 7 chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Tổng kết phong trào thi đua giành nhiều bông hoa điểm 8, 9, 10  (11/29/2010 8:13:47 AM)

Tổng kết phong trào thi đua giành nhiều bông hoa điểm 8, 9, 10

Danh sách Đội trực an toàn giao thông - Năm học: 2010 - 2011  (11/24/2010 3:08:46 PM)

Danh sách Đội trực an toàn giao thông - Năm học: 2010 - 2011

Trang   1   [2]   3