Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Đoàn TN - Đội TNTP
Danh sách Đội trực sao đỏ các lớp - Năm học: 2010 - 2011  (11/24/2010 3:05:51 PM)

Danh sách Đội trực sao đỏ các lớp - Năm học: 2010 - 2011

Danh sách BCH Liên đội trường THCS Nguyễn Tri Phương - Nhiệm kì: 2010 - 2011  (11/24/2010 3:01:15 PM)

Danh sách BCH Liên đội trường THCS Nguyễn Tri Phương - Nhiệm kì: 2010 - 2011

Lễ trao quà trung thu cho học sinh khối 6 - 7 ở Huyện (sống xa gia đình)  (9/24/2010 3:48:29 PM)

Lễ trao quà trung thu cho học sinh khối 6 - 7 ở Huyện (sống xa gia đình)

Trang   1   2   [3]