Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Câu lạc bộ
Quyên góp hỗ trợ chương trình "Vì trái tim trẻ thơ. chung tay với cộng đồng"  (12/6/2011 2:30:08 PM)

Quyên góp hỗ trợ chương trình "Vì trái tim trẻ thơ. chung tay với cộng đồng"

Danh sách Đội cộng tác viên Website trường THCS Nguyễn Tri Phương - Năm học:2010 - 2011  (11/24/2010 3:11:17 PM)

Danh sách Đội cộng tác viên Website trường THCS Nguyễn Tri Phương - Năm học:2010 - 2011

Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ nói Tiếng Anh tại nhà thiếu nhi Huế  (10/2/2010 9:18:37 AM)

Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ nói Tiếng Anh tại nhà thiếu nhi Huế

Trang   [1]