Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hợp tác quốc tế
Một số hình ảnh về buổi kí kết văn bản hợp tác giáo dục giữa Học viện Raffles - Singapore và trường THCS Nguyễn Tri Phương - Việt Nam  (6/3/2011 4:57:08 PM)

Một số hình ảnh về buổi kí kết văn bản hợp tác giáo dục giữa Học viện Raffles - Singapore và trường THCS Nguyễn Tri Phương - Việt Nam

Tham dự trại hè quốc tế với tên gọi "Khoa học cho nhân loại" tại Singapore  (7/14/2010 9:15:38 AM)

Tham dự trại hè quốc tế với tên gọi "Khoa học cho nhân loại" tại Singapore

Ch­ương trình giao lưu tìm hiểu học tập và phục vụ Cộng đồng tại hai trường RI và RGS Singapore từ ngày 19/07/2010 đến ngày 28/07/2010  (7/13/2010 3:15:22 AM)

Ch­ương trình giao lưu tìm hiểu học tập và phục vụ Cộng đồng tại hai trường RI và RGS Singapore từ ngày 19/07/2010 đến ngày 28/07/2010

VĂN BẢN GHI NHỚ SỰ THOẢ THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG VÀ TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC RAFFLES VÀ HỌC VIỆN RAFFLES SINGAPORE  (1/11/2010 7:25:45 AM)

Quốc tế hoá và toàn cầu hoá là những sự phát triển quan trọng mang tính chủ chốt trong giáo dục ở thế kỉ 21. Vì vậy, trường THCS Nguyễn Tri Phương, trường nữ Trung học Raffles và Học viện Raffles, Singapore là những trường cấp 2 đầu tiên ở hai nước đã có thêm trách nhiệm là phát triển các tài năng của học sinh hai trường với một tầm nhìn mang tính toàn cầu.

Trang   [1]