Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư vấn học đường
Lời hứa…gió bay  (2/21/2012 4:23:08 PM)

Lời hứa…gió bay

15 lời khuyên học tiếng Anh  (2/15/2012 10:23:52 AM)

15 lời khuyên học tiếng Anh

6 yêu cầu cho việc học tốt  (2/15/2012 10:09:20 AM)

6 yêu cầu cho việc học tốt

Bản đồ tư duy (MindMap)  (2/10/2012 6:45:32 PM)

BẢN ĐỒ TƯ DUY (MINDMAP).

Kỹ năng tự học  (2/10/2012 6:29:50 PM)

Kỹ năng tự học

Danh mục sách mới thư viện trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế  (1/19/2012 5:54:02 PM)

Danh mục sách mới thư viện trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế

Một số kỹ năng mềm cần thiết cho giáo viên và học sinh!  (9/6/2011 8:28:07 AM)

Một số kỹ năng mềm cần thiết cho giáo viên và học sinh!

Vượt qua sợ hãi – Đi đến thành công  (3/24/2011 11:09:55 PM)

Vượt qua sợ hãi – Đi đến thành công

Trang   [1]