Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hình ảnh hoạt động
Một số hình ảnh hoạt động của thầy, cô về Tập huấn Biến đổi khí hậu tại trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2012-2013  (12/3/2012 10:01:05 AM)

Một số hình ảnh hoạt động của thầy, cô về Tập huấn Biến đổi khí hậu tại trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2012-2013 

Một số hình ảnh hoạt động của GS Trần Đức Tuấn về thăm trường và làm việc với CLB bảo vệ khí hậu năm học 2012-2013  (12/3/2012 9:19:56 AM)

Một số hình ảnh hoạt động của GS Trần Đức Tuấn về thăm trường và làm việc với CLB bảo vệ khí hậu năm học 2012-2013

Một số hình ảnh lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2009 - 2010 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế  (7/16/2010 8:11:42 AM)

Một số hình ảnh lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2009 - 2010 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế

Hình ảnh hội thi Intel ISEF 2010 của Việt Nam tổ chức tại thành phố Đà Lạt  (2/10/2010 11:15:34 AM)
     
Chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn năm 2009  (1/27/2010 3:30:54 PM)
   

 

Hình ảnh tổng hợp 3  (1/4/2010 3:38:42 AM)
     
Hình ảnh tổng hợp 2  (1/4/2010 3:35:14 AM)
     
Hình ảnh tổng hợp 1  (1/4/2010 3:30:59 AM)
     
Hình ảnh hợp tác quốc tế  (1/4/2010 3:24:40 AM)
Hình ảnh hoạt động ngoại khóa 2  (1/4/2010 3:07:40 AM)
Trang   [1]   2