Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Cựu học sinh
  • Bài viết & cảm nhận
Một số cảm nhận của học sinh sau khi tham gia chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS”  (12/21/2012 3:33:16 AM)

 Một số cảm nhận của học sinh sau khi tham gia chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS”

Cảm nhận của HS lớp 9/6 sau khi hội trại kết thúc  (3/26/2012 8:44:06 AM)
Cảm nhận của HS lớp 9/6 sau khi hội trại kết thúc
Cảm nhận sau chuyến đi cắm trại của học sinh lớp 9/8  (3/26/2012 8:38:54 AM)

Cảm nhận sau chuyến đi cắm trại của học sinh lớp 9/8

Bài hát "Chung một mái trường - Nguyễn Tri Phương"  (10/4/2011 6:30:20 AM)

Bài hát "Chung một mái trường - Nguyễn Tri Phương"

Tin vui đến với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế  (7/24/2011 11:09:37 PM)

Tin vui đến với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế

Chàng trai Huế được Microsoft vinh danh  (4/26/2011 8:02:52 AM)

Chàng trai Huế được Microsoft vinh danh

Chia buồn cùng gia quyến anh Lưu Phước Lộc  (9/5/2010 8:14:50 AM)

Chia buồn cùng gia quyến anh Lưu Phước Lộc

Bài hát "Nguyễn Tri Phương ngôi trường của những ước mơ"  (8/16/2010 3:33:17 AM)

Bài hát "Nguyễn Tri Phương ngôi trường của những ước mơ"

Sáng tác : Võ Minh Dương (cựu học sinh niên khoá 2001 - 2005)

Trang   [1]