Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Góc tuyển sinh
  • Thông tin tuyển sinh
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế năm học 2011 - 2012  (6/22/2011 9:15:32 AM)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế năm học 2011 - 2012

Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2011 - 2012  (5/11/2011 3:55:46 AM)

Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2011 - 2012

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011 - 2012 (học sinh lớp 9 nghiên cứu kỹ văn bản này)  (4/23/2011 7:52:37 AM)

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011 - 2012 (học sinh lớp 9 nghiên cứu kỹ văn bản này)

Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2011  (4/18/2011 9:34:43 AM)

Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2011

Trang   [1]