Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Góc tuyển sinh
  • Kết quả tuyển sinh
Thông báo về việc phân lớp học sinh khối 6 năm học 2011 - 2012  (8/6/2011 8:56:46 AM)

Thông báo về việc phân lớp học sinh khối 6 năm học 2011 - 2012

Thống kê kết quả kì thi tuyển sinh vào THPT Chuyên Quốc Học và THPT Công lập thành phố Huế năm học 2011 - 2012  (7/11/2011 7:35:09 PM)

Thống kê kết quả kì thi tuyển sinh vào THPT Chuyên Quốc Học và THPT Công lập thành phố Huế năm học 2011 - 2012

Thống kê số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế của các trường tiểu học năm học 2011 - 2012  (7/7/2011 2:53:18 PM)

Thống kê số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế của các trường năm  học 2011 - 2012

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh khối 7 năm học 2010 - 2011  (9/21/2010 10:32:34 AM)

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh khối 7 năm học 2010 - 2011

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn khối 6 năm học 2010 - 2011  (9/21/2010 10:21:16 AM)

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn khối 6 năm học 2010 - 2011

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế năm học 2010 - 2011  (7/13/2010 2:41:06 AM)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

NĂM HỌC 2010 - 2011

Thống kê kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Công lập tại TP Huế năm học 2010 - 2011  (7/6/2010 3:32:34 AM)

Thống kê kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Công lập tại TP Huế năm học 2010 - 2011

Danh sách học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương trúng tuyển vào lớp 10 Công lập tại TP Huế năm học 2010 - 2011  (7/6/2010 2:39:24 AM)

Danh sách học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương trúng tuyển vào lớp 10 Công lập tại TP Huế năm học 2010 - 2011

Trang   [1]