Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động ngoại khóa
Kết quả thi đấu giải bóng đá truyền thống lần thứ VII năm học 2011 - 2012  (9/2/2011 8:13:22 PM)

Kết quả thi đấu giải bóng đá truyền thống lần thứ VII năm học 2011 - 2012

Một số hình ảnh về trận đấu bóng đá giữa đội 8/1 và 8/2, 8/3 và 8/7.  (9/1/2011 3:04:16 PM)

Một số hình ảnh về trận đấu bóng đá giữa đội 8/1 và 8/2, 8/3 và 8/7.

Lịch thi đấu giải bơi truyền thống "Yết Kiêu" lần thứ hai năm học 2011 - 2012  (8/27/2011 8:15:54 PM)

Lịch thi đấu giải bơi truyền thống "Yết Kiêu" lần thứ hai năm học 2011 - 2012

Danh sách học sinh đăng ký tham gia giải bơi truyền thống "Yết Kiêu" lần thứ hai năm học 2011 - 2012  (8/27/2011 8:10:44 PM)

Danh sách học sinh đăng ký tham gia giải bơi truyền thống "Yết Kiêu" lần thứ hai năm học 2011 - 2012

Lịch thi đấu bóng đá truyền thống lần thứ VI năm học 2011 - 2012  (8/21/2011 7:07:18 AM)

Lịch thi đấu bóng đá truyền thống lần thứ VI năm học 2011 - 2012

Điều lệ giải bơi truyền thống “Yết Kiêu” lần thứ hai trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2011 - 2012  (8/17/2011 2:38:42 PM)
Điều lệ giải bơi truyền thống “Yết Kiêu” lần thứ hai trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2011 - 2012
Kế hoạch tổ chức giải bơi truyền thống “Yết kiêu” lần thứ hai năm học 2011 - 2012  (8/17/2011 2:32:40 PM)
Kế hoạch tổ chức giải bơi truyền thống “Yết kiêu” lần thứ hai năm học 2011 - 2012
Một số hình ảnh buổi ngoại khóa "Hướng về nguồn cội"  (4/14/2011 9:25:45 AM)

Một số hình ảnh buổi ngoại khóa "Hướng về nguồn cội"

Một số hình ảnh trường THCS Nguyễn Tri Phương – Huế tham dự Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật  (3/9/2011 5:31:05 PM)

Một số hình ảnh trường THCS Nguyễn Tri Phương – Huế tham dự Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật

Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3  (3/9/2011 4:56:27 PM)

Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3

Trang   1   2   [3]   4